आज गॅलरीमध्ये पाणी घालतांना हे मोती सापडले!

फिलोडेड्रॉनवरचे मोती 🙂

प्रत्येक मोत्यामध्ये एक वेगळं स्वप्न!